Posvátné indické symboly

indicke-symboly1

 

Dharma

Dharma (právo, zákon, řád) je personifikace mravního řádu a spravedlnosti – Ušlechtilá osmidílná stezka

dharmacakra

Dharma je v jeho metafyzickém významu soulad s božským nebo tvořivým principem činným v individuu nebo v přírodě. Představuje individuální vnitřní zákon, který „musí“ být následován, jestliže individuální život má být v souladu s přírodními zákony a iniverzální podstatou bytí. Dharma tedy může znamenat vnitřní etický kodex, náboženství, učení, vesmírný zákon, spravedlnost a jiné. V rámci vyššího celku má každý jednotlivec nějakou funkci (varna) a že každý život má jistou dynamiku a vývoj (ášrama). Dharma jako role jednotlivce v rámci celku má zjistit, na co se hodím, co mi dělá radost a čím můžu prospívat celku a také sám sobě. Stejně jako každý jeden člověk je ve své podstatě rozsáhlým společenstvím buněk, sám je také buňkou ve větších celcích, ať už je to rodina, komunita, město a další větší útvary. K tomu, aby každá společnost fungovala, je nutné, aby každá její jednotka plnila svoji funkci.  

dharma-1000

 

dharma-buddha

Osmidílná stezka může být rozdělena do tří aspektů: moudrost, mravnost a soustředění. V klasickém budhistickém symbolu osmidílnou stezku reprezentuje dharmačakra.

  • Dharma je cesta k univerzální pravdě.
  • Dharma je univerzální pravda samotná.
  • Dharma je způsob života vedoucí k minimální akumulaci karmy. 

 

 


Ganéša

Ganéša je hinduistický bůh zdaru, moudrosti a umění, odstraňovatel překážek, jehož je třeba uctívat před počátkem každé cesty a jakéhokoli podnikání. Jeho jízdním zvířetem a nerozlučnou společnicí je krysa, která symbolizuje schopnost prokousat se každou překážkou. Ve svých čtyřech pažích svírá lasturu (či vodní lilii), disk, kyj (případně sekyru) a sladký rýžový koláček (módaka), svůj oblíbený pokrm.

Podle mnoha mýtů je Ganéša synem Šivy a Párvatí, avšak podle některých pramenů si jej vytvořila Párvatí sama z potu a nečistot svého těla, aby střežil v Šivově nepřítomnosti její příbytek, zatímco byla v koupeli. Manžel se však nečekaně vrátil domů a Ganéša, který jej neznal, mu počal bránit ve vstupu. V návalu hněvu Šiva opovážlivému strážci srazil hlavu, a když chtěl nedopatření později napravit, neměl zrovna po ruce vhodnější náhradu nežli hlavu slona.

Jindy se Ganéša, jedoucí na své kryse, ulekl hada, který se mu plazil přes cestu, a upadl tak prudce, až mu prasklo břicho přecpané rýžovými koláčky. Bez váhání vrátil všechnu potravu zpět do svých útrob a přepásal se oním hadem, aby ani jediný koláček nepřišel nazmar. Měsíc, který byl svědkem této příhody, se smál tak zlomyslně, že vzbudil Ganéšův hněv; sloní bůh si ulomil jeden kel, mrštil jím proti měsíčnímu kotouči a způsobil tak jeho postupné úbytě.

(Zdroj: Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů, Libri, 2007, str. 61–62)

ganesa


Buddha

buddha-1000

Buddhapada

Traduje se, že původní Buddhovy stopyBuddhapada – se otiskly do kamene v Kušinagarí, kde Buddha zemřel. Tento symbol bývá často zdoben dalšími buddhistickými znaky, hlavně dharmačakrou a značí, že ti, kdo budou kráčet ve stopách Buddhy, dojdou také probuzení (osvícení).

buddhapada


Kundaliní

kundalini

Kosmická energie, která se nachází v každé bytosti a vyjadřuje spojení mezi psychikou, spirituální a tělesnou podstatou a je tvořena sedmi endokrinními centry. Jogíni dokáží s energií pracovat, což „hadovi“ dovoluje jeho rozvinutí a postupné probuzení vědomí.
V čínském taoismu má tento symbol podobu jing a jang – kosmický kruh, který je rozdělený na dvě stejné části zakřivenou linií. Vzájemné propojení materiálního a duchovního ale můžeme v nacházet i jako dvě hadovité formy svinuté jedna do druhé.

(info z knihy: Božská proporce v geometrii a v číslech, Léonard Ribordi, Volvox Globaror 2017, str. 88)


Šiva – Nágéšvara – Pán hadů

Jedna z inkarnací nejvyššího božství, tzv. Trimurti (trojice bohů Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel a Šiva-ničitel veškerenstva).
Šiva je nazýván NágéšvaraPán hadů a bývá zobrazován s kobrou obtočenou okolo krku. Kobra může odkazovat jak na destruktivní povahu totoho božstva, tak na jeho tvůrčí aspekt, neboť zničením světa na konci eónu umožňuje jeho znovuzrození, představuje tak současně smrt i její překonání.

 


Višnu

Jedna z inkarnací nejvyššího božství, tzv. Trimurti (trojice bohů Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel a Šiva-ničitel veškerenstva).