Symboly

Nejrůznější symboly napříč starověkými kulturami budu postupně zpracovávat i doplňovat.
Začala jsem se symbolem hada a draka ve starověkých kulturách a postupně budu pokračovat.
Ze všech motivů je po dohodě možné udělat razítko.

„Jsem si jist, že jazyk symbolů je jedním z cizích jazyků, který by měl znát každý z nás. Porozumění tomuto jazyku nás přivede do styku s jedním z nejvýznamnějších zdrojů moudrosti. ... Sny a mýty jsou skutečně důležitou komunikační cestou vedoucí od nás samých k nám samým.“ Erich From, Zapomenutý jazyk

symboly zpracovávám v blogu:

Egyptské symboly

Hadi ve starověkém Egyptě

Hadi a draci v Mezopotámii

Hadi a mytologie v Americe

 


Triquetra (trikvetra)

triquetra01

Triquetra (či trikvetra) z latinského (z latinského "tři rohy"). Tento symbol znamená neoddělitelné spojení tří prvků a je jedním z nejdůležitějších symbolů pohanských náboženství. Je to propletenec bez začátku a bez konce, který sloužil jako ochranný i jako magický symbol. Propletení tří trojúhelníků značí provázanost všeho, co je. Všechny části triquetry spolu spolupracují a tvoří dokonalou, neustále se proměňující jednotu. Poté, co byla energie uvedena v pohyb, proudí neustále všemi částmi, přelévá se z jedné části do druhé, v nikdy nekončícím cyklu. Tento nekonečný proud je život sám.

Triquetra je známý symbol mnoha kulturám po celém světě, nejčastěji je však spojován s Kelty a Vikingy. Pro Kelty znamenala triquetra především Trojnou Bohyni (Panna - Matka - Stařena): tři aspekty ženského principu, propojené v jediný celek. Symbol triquetry byl používán Keltskými druidy při rituálech. Keltové chápali svět, jako tříúrovňový: 1.- pozemský svět lidí, 2.- dolní (Jiný svět), ve kterém žijí duše našich zemřelých předků, a 3.- horní, duchovní svět dokonalých bytostí. S nástupem křesťanství byla představa trojjedinosti přejata do podoby Svaté Trojice, tedy Boha Otce, Syna a Ducha svatého.

 


 

Hekaté

Hekaté je v řecké mytologii titánka (dcera Titána Persea a Asterie), vládkyně tajemných sil, křižovatek, magie, měsíce, noci a podsvětí. Hekaté je zároveň podsvětní bohyně kouzel. Později byla Hekaté ztotožněna s Persefonou (vládkyní mrtvých). Za noci se proháněla v doprovodu černých psů. Hekaté se stala též ochránkyní žen, a bývala proto ztotožňována s Artemidou (podobně jako ona pomáhala při porodu) a s Isidou. Za helénismu byla hlavním božstvem magie; nakonec se změnila v mocnou vládkyni  démonů. 

hekate 

 

symboly-alchymie1

symboly-egypt

 

 

 

Stránka 1 z 2 - 22 položek celkem

Další produkty

Stránka 1 z 2 - 22 položek celkem