Řecké symboly

Hekaté

Hekaté byla titánka (dcera Titána Persea a Asterie), vládkyně tajemných sil, křižovatek, magie, měsíce, noci a podsvětí. Hekaté byla zároveň podsvětní bohyně kouzel – později byla ztotožněna s Persefonou (vládkyní mrtvých). Za noci se proháněla v doprovodu černých psů. Hekaté se stala též ochránkyní žen, a bývala proto ztotožňována s Artemidou (podobně jako ona pomáhala při porodu) a s Isidou. Za helénismu byla hlavním božstvem magie; nakonec se změnila v mocnou vládkyni  démonů. 

hekate

 

Krétská Hadí bohyně

Žena s odhalenými ňadry, držící hady. 

hadi-bohyne

 

Tyfón (vířivý vítr)

Tyfón byl posledním potomkem matky země Gaie a Tartara. Jednalo se o obrovskou obludu se stem hadích hlav plivajících oheň a hady místo nohou. Tyfón měl křídla, kterými rozpoutával hurikány a zemětřesení (Tyfónovo jméno znamená doslova „vířivý vítr“, z anglické výslovnosti vzniklo mezinárodní slovo tajfun). Tyfón chtěl přemoci Dia jako pomstu za potrestání Titánů, ale Zeus ho přemohl a svrhl ho do Tartaru, kde ho ponechal navždy. Podle jiných pověstí Zeus Tyfóna dostihl na Sicílii a zavalil ho horou Etnou, z níž dodnes občas šlehají plameny a vychází rachocení uvězněné nestvůry.

tyfon

Tyfónovi a Echidně (Echidna byla napůl žena a napůl had, dcera obra Chrýsáóra), se narodili trojhlavý podsvětní pes Kerberos, dvojhlavý pes Orthos, obrovský nemejský lev, Lernská Hydra, krommyónská svině, lycká Chiméra, thébská Sfinx, podle některých pramenů byla jejich dcerou i mořská obluda Skylla.

 

Echidna (zmije)

Jméno příšery Echidny je odvozeno od řeckého slova échis, což znamená „zmije“. Byla napůl žena a napůl skvrnitý had – podle některých měla lidskou hlavu a zbytek těla hadí, podle jiných zase hadí hlavu (či dokonce sto) a lidské tělo. Žila v hluboké temné jeskyni a lidé se jí obávali, protože je lovila a pojídala za živa. Jejími rodiči byli obr Chrýsáór a Ókeanovna Kallirhoé, ovšem podle jiného zdroje byla dcerou matky země Gaie a Tartaru. 

Jejím manželem byl Týfón. Spolu dali život mnohým obávaným příšerám starověkého Řecka. O Echidně psalo hned několik antických autorů, a ti se ve výčtu jejích potomků příliš neshodovali.

 

Néreus

nereus

Spravedlivý a moudrý mořský bůh (zejména Egejského moře), který na sebe bral různé podoby. Néreus byl nejstarším synem Ponta a Gaie. Byl zobrazován jako vousatý muž s trojzubcem nebo žezlem; horní část těla měl lidskou, dolní část rybí.