BLOG, Strana 2

Geometrické symboly

Posvátná geometrie dává duchovní význam některým tělesům a obrazcům. Tato geometrie se využívá v architektuře významných staveb a vyskytuje se v různých kulturách napříč historií. Zakladatelem posvátné geometrie byl Platón, který vybral pět pravidelných mnohostěnů se shodnými stěnami (tzv. platónská tělesa) a ke každému přiřadil jeden živel. Znalost Čísel představuje filosofický přístup a způsob poznání, který se dotýká spirituality a ústí do porozumění božskému tajemství, jež je základem Života. Číslo tak nevyjadřuje kvantitu, ale kvalitu, koncept a ideu. (Kvantita se týká...

Řecké symboly

Hekaté Hekaté byla titánka (dcera Titána Persea a Asterie), vládkyně tajemných sil, křižovatek, magie, měsíce, noci a podsvětí. Hekaté byla zároveň podsvětní bohyně kouzel – později byla ztotožněna s Persefonou (vládkyní mrtvých). Za noci se proháněla v doprovodu černých psů. Hekaté se stala též ochránkyní žen, a bývala proto ztotožňována s Artemidou (podobně jako ona pomáhala při porodu) a s Isidou. Za helénismu byla hlavním božstvem magie; nakonec se změnila v mocnou vládkyni  démonů.    Krétská Hadí bohyně Žena s odhalenými ňadry,...

Kříž a jeho symbolika

Kříž je snad nejznámějším a nejužívanějším symbolem v historii lidstva – a skrývá velké množství významů. Je to kulturní a náboženský symbol, který je doložen již v prehistorické době a všech vyspělých raných civilizacích. Má různorodé výtvarné podoby (od prostého kříže vepsaného do kruhu na stěnách jeskyň velmi propracovanou výtvarnou či sochařskou podobu). Často vyjadřuje pronikání nebe a země, času a prostoru jako symbol protikladů nebes a země; střed kříže tvoří kosmické centrum. Je též symbolem rovnováhy, symbolem znamení spásy a vítězství nad mocnostmi ...

Stránka 2 z 2 - 13 položek celkem